Tài liệu về thuế mới nhất 2017 Ebook V6

Tài liệu về thuế mới nhất 2017 mới được cập nhật ngày 24 tháng 8 năm 2017. Ebook thuế phiên bản V6 cung cấp và cập nhật những thông tin, nghị định mới nhất hiện nay về thuế. Được biên soạn nhằm giúp cho các kế toán và cán bộ thuế dễ dàng hơn trong […]