Dậy con về tiền

Xuất phát từ câu hỏi của 1 bà mẹ, cơ hội đưa chúng ta đến 1 câu hỏi thảo luận “Nói về Tiền thì nên dạy cho con điều gì CỐT LÕI nhất?” Nhiều câu trả lời tới tấp, nhiều vấn đề rất thú vị được đặt ra: giá trị đồng tiền, ý nghĩa đồng […]